לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

בוגר ת.ראשון לתפקיד רכז מעקב קידום ותיעוד תהליכים

3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 5 שעות
תיאור משרה

מכרז חיצוני מס' 14/2020
תואר המשרה : רכז/ת מעקב קידום ותיעוד תהליכים
היחידה : חטיבת תכנון אסטרטגי
מקום העבודה : תל-אביב
דירוג/ד ר ג ה : מנהלי באופציה, יז' – יח'1
כ פ י פ ו ת : כפיפות לסמנכ"לית תכנון אסטרטגי


תיאור התפקיד:
1. אחריות למעקב, קידום ותיעוד מסמכים, משימות, החלטות ותהליכי עבודה במשימות החטיבה, לרבות תהליכי ההתקשרויות חוזיות של החטיבה, עבודה מול גורמי חוץ וחטיבות החברה, , מתכננים ויועצים חיצוניים, תוך ביצוע פיקוח, מעקב ובקרה, לוחות זמנים (O.M.P).
2. אחריות לאיסוף נתונים ודיווחים מהגורמים המקצועיים, לגבי סטאטוס הפרויקטים והמשימות הנדרשות לביצוע. מעקב אחר לוחות זמנים וסנכרון בין לוחות זמנים לתוכנית העבודה ולתקציב הפרויקט.
3. אחריות לאיסוף, מעקב ותיעוד מסמכים, דו"חות, משימות והחלטות במערכת ניהול הידע, וכן לאופן התיעוד והתאמתו לצרכים המשתנים מעת לעת.
4. מעקב אחר התקדמות תכנית העבודה ומשימות בקידום תכניות סטטוטוריות והיתרים מול המתכננים, היועצים, בעלי תפקידים בחברה, רגולטורים וגורמי חוץ, על פי הצורך.
5. סיוע למנהלים בחטיבה בהכנת מכרזים, פניות לוועדות המומחים, קידום הליכי ההתקשרות על פי הצורך, טיפול בהוצאת מטלות ואישורים תקציביים ( הזמנות עבודה במערכת SAP).
6. אחריות על ארכיב החטיבה ותחזוקתו, לרבות מעקב אחר העברת היתרים, תכניות וחומרים רלוונטיים למערכת ה - G.I.S.
7. קבלת תמונת מצב, עיבוד המידע לדו"חות סטאטוס תקופתיים, דיווח לממונה והגשתם בתדירות הנדרשת ע"י הממונה.
8. אחריות על הכנת מצגות.
9. בדיקת חשבונות המוגשים לחטיבה וטיפול בהם במערכת SAP.
10. אחריות להפצת מסמכים ושרטוטים נדרשים.
11. אחריות על תיאום דיונים רבי משתתפים בדגש על גורמי חוץ .
12. ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיית הממונה.

דרישות התפקיד

דרישות המשרה:
1. תואר אקדמאי
2. שנתיים לפחות בעבודה אדמיניסטרטיבית.
3. שליטה בתוכנות סביבת במשרד הממוחשב , בדגש על תוכנות OFFICE ו POWER POINT.
4. עברית ברמה גבוהה, אנגלית ברמה טובה, כולל התכתבות.

כישורים נוספים המהווים יתרון

קורסים רלוונטיים. ניסיון בעבודת צוות. ניסיון ביוזמות, הולכת שינויים וקידום תהליכים. ניסיון במשימות הדורשות יסודיות ולימוד נושאים חדשים. ניסיון מקצועי הכולל: עבודה מול גורמי חוץ, מעקב ובקרת תהליכים ומשימות, , אינטגרציה בין גורמים מקצועיים, איסוף חומרים וניתוחם. ניסיון בעבודה בהליכים מכרזיים. ניסיון בהכנת מצגות. היכרות עם תיאומים מול גופי תכנון משיקים.

ה ע ר ו ת

1. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים כמפורט להלן :
1.1 לבעלי מוגבלויות.
1.2 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
1.3 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית.
1.4 לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).

2. להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
3. תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור משרות פנויות. לא תיבחן מועמדות שלא עברה דרך המערכת.

את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 6.10.2020 עד לשעה 24:00.
המודעה מתייחסת לנשים/גברים כאחד. סודיות מובטחת