לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

מכרז כ"א מס' 2/2021 - דרוש/ה מהנדס/ת

7 שנים ומעלה |
משרה מלאה
| לפני 16 שעות
תיאור משרה

מכרז כ"א מס' 2/2021 לחברה הכלכלית לעכו דרוש/ה מהנדס/ת.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
תיאור התפקיד:
• אחריות כוללת על כלל הפרויקטים המבוצעים בחברה וניהולם בכל ההיבטים השונים, לרבות פרוייקטים בתחום עבודות פיתוח ותשתיות והקמת מבני חינוך וציבור בעיר.
• אחריות וניהול כל שלבי הפרויקטים החל מייזום הפרויקט, בדיקת היתכנות והערכת סיכונים דרך תכנון הפרויקט, הוצאת היתרי בנייה ואישורים מגורמי חוץ, ביצוע הפרויקט עד להשלמת העבודות, מסירתן ותום תקופת הבדק והאחריות.
• אחריות על אופן הניהול של הפרויקטים על ידי מנהלי הפרויקטים ו/או מפקחי הפרויקטים השונים שמינתה החברה לרבות לעניין עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים.
• אחריות כוללת על מכרזים ותהליכי התקשרות עם ספקים, מנהלי פרוייקטים חיצוניים, מפקחים, מתכננים, יועצים וקבלנים.
• עריכת תחשיבים, בקרה תקציבית, בדיקה ואישור חשבונות מול מתכננים, קבלנים ומנהלי פרוייקטים.
• התנהלות שוטפת מול אגפי העירייה השונים, לרבות מנהל ההנדסה, אגף הבינוי, מנהל הכספים לצורך הוצאת הזמנות והתקשרויות, קבלת תקציבים, אחריות לוודא קיומם של תקציבים המאפשרים ביצוע פרוייקטים והשלמתם.
• אחריות על הכנת תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית לחברה והגשת דרישות תקציב בהתאם לתוכנית העבודה ובצוע בקרה תקציבית שוטפת.
• הכנת כתבי כמויות, מפרטים ולוחות זמנים
• אחריות על ניהול צוות עובדים.
• ייצוג הנדסי של החברה אל מול גורמי העירייה וכלל גורמי חוץ.
• ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות המנכ"ל.
• כפיפות ארגונית: מנכ"ל החברה הכלכלית.
• היקף משרה: 100%
• שכר: 70-80% משכר מנכ"ל החברה , חוזה בכירים בכפוף לאישור אגף תאגידים עירונים במשרד הפנים
• ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

דרישות התפקיד

תנאי סף: (תנאים מצטברים)
1. השכלה ורישיונות:
• בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית .
• רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958
• רישיון מהנדס/ת בענף הנדסה אזרחית כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958
• בעל/ת רישיון נהיגה
2. ניסיון תעסוקתי
• ניסיון מוכח של שש שנים לפחות בתחום ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחומי בנייה, שיפוצים ותשתיות
מתוכם ארבע שנים ניסיון בתפקיד ניהולי.
כישורים נדרשים:
• יכולת ניהול וארגון משימות מורכבות
• יכולת הובלת עבודת צוות והנעת עובדים וקבלנים
• יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ
• זמינות מיידית ומוכנות לעבודה בשעות לא שגרתיות
• אמינות, מקצועיות, חריצות, ייצוגיות, רגישות חברתית, עבודה בצוות, יוזמה אישית
• ידע בשימוש בתוכנת OFFICE , דקל ותוכנות עזר אחרות.

קו"ח בצרוף התעודות והאישורים הנדרשים בתנאי הסף לעיל לרבות המלצות
יש לשלוח לכתובת דוא"ל cal_jobs@akko.muni.il עד ליום שני ה- 1/2/2021 עד השעה 14.00.
בשורת הכותרת יש לציין מכרז כ"א מס' 2/2021 תפקיד מהנדס/ת.
מועמדות אשר תתקבל לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ו/או תישלח לתיבת דואר אחרת ו/או בכל דרך אחרת לא תתקבל ולא תידון.
לפרטים נוספים: 04-9552539