לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

מנהל מדור רישוי עסקים, שילוט ופיקוח תברואי

1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 8 שעות
תיאור משרה

מכרז חיצוני 12/2021

מנהל מדור רישוי עסקים, שילוט ופיקוח תברואי

היקף משרה: 100%

דרוג : מח"ר או הנדסאים טכנאים

דרגה 37-39

תיאור התפקיד:
1. אחריות ופיקוח על תחומי רישוי עסקים, פיקוח תברואי, סקר שילוט, אתר אשפה ומחזור, בכפיפות למנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים.
2. ניהול תחום השילוט כולל סקר, רישוי, הסדרת תשלומים, מעקב וביקורת.
3. הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 ברשות בהתאם לתנאים ולחוקי העזר העירוניים, וחוקי המדינה.
4. הכנת תכניות עבודה שנתיות לכל תחומי האחריות.
5. ביצוע תהליך בקרה וליווי היזם.
6. עריכת ביקורת תברואתית (סניטרית) בעסקים.
7. הכנת דו"חות תקופתיים לממונים.
8. ייצוגיות מול בעלי עסקים.
9. עריכת ביקורות בעסקים ובמוסדות חינוך באופן שוטף ועל פי תוכנית העבודה ו/או דרישות מנהל המחלקה.
10. פיקוח על אתר אשפה בהתאם לנוהל ועל חברות המחזור כולל מילוי דוחות שנתיים.
11. ניהול ובקרה על צוות עובדים המועסקים בתפקידים בתחום האחריות.
12. ביצוע כל עבודה נוספת בהתאם להוראות הממונים.
13. כפיפות למנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים.

דרישות התפקיד

1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 .יתרון להנדסאים או טכנאים בתחומים לעיל.
או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
2. ניסיון בניהול של לפחות 5 עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות או כהונה במשרה בדרגות 38-40 ומעלה למשך 3 שנים
3. יכולת ניהול צוות
4. יכולת ניהול מו"מ
5. יכולת למתן שרות
6. יכולת גבוהה לעבודה מול מחשב וידיעה טובה של תוכנות אופיס.
7. ידיעת השפה העברית ברמה טובה מאוד.
8. בעל רכב ורישיון נהיגה.
9. היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
המועמד שיבחר ישלח ללימודי השלמה/השתלמויות בנושאים שבתחומי האחריות.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למר שמוליק אורן- מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים, טל: 08-9951608/647

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL מחלקת משאבי אנוש 08-9951633/606

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר למייל הרשום לעיל או למחלקת משאבי אנוש עד לתאריך: 17/3/2021 (עד השעה 12:00) עם ציון מספר המכרז ובצירוף התעודות הנדרשות.


*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*