לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

חשב/ת שכר

1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 23 שעות
תיאור משרה

אחראי להכנת נתוני השכר ותשלומי השכר לעובדי היחידות שבתחום אחריותו, בהתאם להוראות
התקשי"ר, הוראות החשב הכללי, הסכמי העבודה והשכר בחברה.
תאור המטלות
- מסייע לממונה בביצוע מטלות בנושאים שבתחום אחריותו.
- אחראי לבצוע ולהפקת תלושי השכר של עובדי יחידות החברה שבתחום אחריותו .
- אחראי ל ניהול קשר שוטף עם עובדי משאבי אנוש ביחידות שבאחריותו בכל הקשור לטיפול
בביצוע תשלומים ושכר לעובדי יחידות אלו.
- מסייע בהנחיית עובדי משאבי אנוש בכל הקשור לביצוע תשלומים ושכר לעובדי החברה.
- אחראי להכנת נתוני השכר ולטיפול בביצוע תשלומי שכר ותשלומים שונים לעובדי יחידות
הדואר שבאחריותו, מיום כניסתם לחברה ועד למועד סיום עבודתם.
- אחראי לעדכון שוטף של נתוני העובדים ביחידות שבתחום אחריותו לרבות שינויים הנובעים
עקב שינוי דרגתם ו/או מעמדם.
- אחראי לקליטת הנתונים הפנסיוניים של העובדים שבתחום אחריותו ולטיפול מול קרנות
פנסיה וביטוחי מנהלים.
- אחראי לביצוע ניכויים בשכר העובדים על פי חוק מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל דין.
- אחראי להכנת חשבונות סופיים )גמר חשבון( לעובדים שסיימו את עבודתם.
- אחראי לבצוע הדמיית שכר)סימולציות( , חישובים ואומדנים לצרכים שונים בהתאם
להנחיית הממונה.
- העובד עשוי לבצע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה ולצרכי העבודה.

דרישות התפקיד

לבעלי תואר ראשון, 2 שנות ניסיון ומעלה כחשב שכר רצוי בסקטור הציבורי ו /או ב חברה
ממשלתית והיכרות עם מבנה השכר של הגופים הנ"ל.
לבעלי השכלה תיכונית, 3 שנות ניסיון ומעלה כחשב שכר רצוי בסקטור הציבורי ו/או בחברה
ממשלתית והיכרות עם מבנה השכר של הגופים הנ"ל. חשב שכר מוסמך .
ניסיון עם מערכות ניהול שכר.
רצוי ניסיון במערכת השכר מל"מ פיירול.
נדרש ידע בתוכנות עיבוד תמלילים וגיליון אלקטרוני, אקסל.
רצוי הנהלת חשבונות סוג 2

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.