לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

דרוש/ה מ"מ חל"ד -מנהל חשבונות

1-2 שנים |
משרה מלאה ועוד
| לפני 4 שעות
תיאור משרה

תיאור המשרה: מ"מ חל"ד מנהל חשבונות
דירוג ודרגה: מינהלי/ מחר 5-7/35-37
היקף משרה: 100
תיאור משרה:
ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות ברשות המקומית, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח – 1988.
עיקר פעילותו:
ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי.
בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות.
ביצוע רישום חשבונאי תקין, בהתאם לחוק ולתקנים של התקציב הרגיל והבלתי רגיל.
רישום ותיעוד של הפעילות הכספית ברשות.
עדכון ספרי חו"ז (חייבים וזכאים) בהתאם לחוק ולהנחיות.
עריכת התאמות לפי הצורך עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים הקשורים ברשות
המקומית (רשויות שכנות, ישובים, איגודי ערים, מועצה דתית, חברה כלכלית,
עמותות, קרנות, חברה למתנ"סים וכיו"ב).
עריכת התאמה בין ההכנסות העצמיות שנרשמות בהנהלת החשבונות המרכזית להכנסות הנרשמות במחלקת המיסים והגביה.
בדיקה והפקה של דיווחים שונים לשלטונות המס, קרנות עובדים, ביטוח לאומי, משרדי ממשלה וכיו"ב.

דרישות התפקיד

תנאי סף:
סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 2 לפחות.
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ – יתרון.
ניסיון מקצועי:
ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות.
הגשת מועמדות למכרז מועצה אזורית שומרון
הבהרה מגדרית:המשרה נכתבה בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד