עו"ס לטיפול בנערות מהמגזר החרדי ולהדרכת הורים

פתח תקווה |
ללא נסיון |
משרה חלקית
| לפני 9 שעות
תיאור משרה

עובדת סוציאלית לטיפול בנערות מהמגזר החרדי ולהדרכת הורים (נוחם)
עובדים סוציאליים עפ"י ההסכם הקיבוצי. (י"א- עד ט')
75% משרה
פנימי / פומבי
1. אחראית על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה ועל שילוב נערות שנשרו ממסגרות חינוכיות/טיפוליות בתוכנית היל"ה להשלמת השכלה, על פי התאמה.
2. טיפול בנערות במטרה לשפר את תפקוד האישי, הרגשי, החברתי והמשפחתי, ע"י טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות והשירותים הרלוונטיים, עפ"י מדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים ובתיאום עם תחום קידום נוער – היל"ה במשרד החינוך וברשות.
3. מקימת הדרכות להורים של נערות הנמצאות במסגרת נוח"ם.
5. פיתוח קשרים עם מוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.
6. טיפול באמצעות הפעלת תוכניות אישיות חינוכיות-טיפוליות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
7. קיום קשר שוטף עם הרשות המקומית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
8. בעל/ת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם לפני הנהלת נוח"ם.
9. מפעיל/ה, מדריכ/ה ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבלה הכשרה מתאימה לכך).
10. ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח להנהלת נוח"ם בכתב ובע"פ כנדרש.
11. הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיים לצורכי הטיפול.
12. קבלת הדרכה קבועה של הרווחה והדרכה של החינוך במסגרת קידום נוער - היל"ה חרדי לבנות.
13. הגשת דוחות ביצוע לתוכניות חינוכיות-טיפוליות להנהלת נוח"ם, למשרד החינוך ולממונה קידום נוער ברשות.
14. השתתפות בוועדות ודיונים במסגרת הרווחה ובמסגרת קידום נוער בהתאם להנחיות הנהלת נוח"ם.
15. חבר/ה פעיל/ה בצוות הלשכה בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסייה.
*יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במקפ"ת או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)

דרישות התפקיד

השכלה ודרישות מקצועיות:
1. השכלה אקדמאית מלאה - תואר ראשון בעבודה סוציאלית- יש לצרף תעודה.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים- יש לצרף אישור .
דרישות נוספות:
שפות- ידיעת השפה העברית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
מחשב- שליטה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות ה-Office .
יתרון משמעותי – היכרות עם עולם תוכן חרדי
יתרון משמעותי – ניסיון בעבודה טיפולית עם נוער חרדי בסיכון
נסיעות במסגרת התפקיד, עבודה בצוות חינוך- טיפול, ביקורי בית ויישוג.
תקשורת עם גורמי פנים וחוץ הקשורים לרשות המקומית, מסירות אמינות ולויאליות, יכולת חשיבה יזמית ויצירתית, התנהלות עם מוסדות ממשלתיים, רשויות ציבוריות וכו'. יכולת עבודה בצוות, עבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לדרישת המערכת.