לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

רכז/ת רכש והתקשרויות ב..תואר אקדמאי....

3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 3 שעות
תיאור משרה

תואר המשרה רכז/ת רכש והתקשרויות
היחידה : מערך המכרזים
מקום העבודה : תל-אביב
דירוג/ד ר ג ה :העסקה בחוזה אישי פרויקטלי למשך שנה, עם אופציה לשנה נוספת
כ פ י פ ו ת : כפיפות לראש מערך המכרזים

דרישות המשרה:
1. בוגר/ת תואר ראשון במינהל עסקים/ רכש ולוגיסטיקה / כלכלה/ משפטים/ מהנדס תעשייה וניהול/הנדסאי תעשיה וניהול או שהוא/היא בעל/ת תואר ראשון בהשכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
2. בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות, בתחום רכש והתקשרויות בארגון ציבורי/ממשלתי הפועל בהתאם לחוק חובת המכרזים.
3. ניסיון בתפעול רכש והתקשרויות באמצעות מערכת SAP/SRMו SAP/ERP.
4. עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

דרישות התפקיד

הערות
1. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים כמפורט להלן :
1.1 לבעלי מוגבלויות.
1.2 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
1.3 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית.
1.4 לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).
2. המועמדים/ות המתאימים/ות ישלחו למבדקי התאמה.
3. נתוני המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו בבדיקה ביטחונית.
4. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.
1. להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
2. תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור דרושים. לא תיבחן מועמדות שלא עברה דרך המערכת.
3. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 12.7.2022 עד לשעה 12:00.
המודעה מתייחסת לנשים/גברים כאחד. סודיות מובטחת

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.