לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

חשבונאי/ת ראשי/ת ועוזר/ת למנהל/ת חטיבת הכספים

5-6 שנים |
משרה מלאה
| לפני 19 שעות
תיאור משרה

אגף הכספים אמון על ניהול מערך הכספים של רשות החדשנות ואחראי, בין היתר, על - ביצוע תקציב המשרד, הרישומיים החשבונאיים, אישור הסכמים והזמנות והרישומים הנדרשים במודולים המתאימים במערכות המחשוב, תשלומי מענקי מו"פ ותשלומים ספקים ונותני שירותים, תשלומי השכר לעובדי המשרד ויישום מדיניות השכר והסכמי השכר, גביית חובות, תהליכי סגירת שנת הכספים ועריכת הדוחות הכספיים של הרשות.תיאור התפקיד
עריכת הדוחות הכספיים (לרבות מאוחדים) על בסיס צבירה, והדיווח על ביצוע התקציב של המשרד, בהתאם להוראות החוק, החשב הכללי, והתקינה החשבונאית הממשלתית.
ביצוע ניתוחים פיננסי של הדוחות הכספיים, הפקת דוחות ניהוליים לרבות אופן ניצול התקציב ובקרת תקציב, לצורך הכרה, מדידה, רישום, ניהול חשבונאי ודיווח על הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות ותלויות חשבונאיות, בהתאם לתקינה החשבונאית הממשלתית.
יישומם של תהליכי עבודה להבטחת איכות ושלמות הנתונים במערכות הכספיות וניהול הסיכונים התפעוליים בתחום הנהלת החשבונאות והדיווח הכספי.
מעקב וליווי עבודת רואי החשבון – מבקרי החשבונות החיצוניים שמונו לביצוע ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים של המשרד.
אחריות על פעילותו הכוללת של מערך הנהלת החשבונות של המשרד לרבות בנושאים – הרישום והניהול הכספי של ההתחייבויות ושל מצבת הנכסים המוחזקים בידי המשרד, לרבות רכוש קבוע, מלאי, קניין רוחני, נכסים פיננסיים, הרישום והניהול הכספי של החובות הקיימים כלפי המשרד, אופן ההכרה בהכנסות ורישומן והדיווח על התאמתן לתכנון ההכנסות והגבייה השנתי.
טיפול בגבייה לפי פקודת המיסים גבייה.
ביצוע בקרה על מחלקת שכר.
משימות נוספות לבקשת הממונים.
*העבודה הינה במשרד החברה בירושלים.

דרישות התפקיד

דרישות
תנאי סף:
רו"ח מוסמך/ת
השכלה אקדמית בחשבונאות, כלכלה או במנהל עסקים
לפחות 5 שנות ניסיון בתחומי החשבונאות והדיווח החשבונאי
שליטה בתוכנות Office


דרישות נוספות המהוות יתרון:
ניסיון בעריכת דוחות כספים
ניסיון בעבודה עם תקציבים
ניסיון במרכבה / SAP במודול פיננסי
עברית ואנגלית ברמה גבוהה
ניסיון של 3 שנים במערכות שכר – יתרון משמעותי
ניסיון ביישום תקינה חשבונאית ממשלתית - יתרון משמעותי
אופן הגשת מועמדות למשרה
קורות חיים ניתן לשלוח למייל jobs@innovationisrael.org.il עד לתאריך 23.7.2022 בשעה 23:59 בציון עבור משרת חשבונאי ראשי.

*תחילת העסקה מיידית

*הרשות תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת, אך לא חייב/ת, לציין זאת בקורות החיים שהוא/יא מעביר/ה.

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

*ייענו פניות מתאימות בלבד, זאת על-פי צרכי רשות החדשנות ושיקול דעתה.

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.