סינון משרות

בחירה מרובה »
איזורים
יש לסמן לפחות אפשרות אחת
חפש משרות
סקטור: משרדי ממשלה
מספר עובדים: 11-50

דרושים עיריית נוף הגליל

עיריית נוף הגליל

מכרז לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית

לפני 19 שעות
שלח קורות חייםהוסף לסל
המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע"ג טופס, אותו ניתן לקבל באגף ניהול הון אנושי בעירייה או להורידו מאתר העירייה, בצירוף קורות חיים ותעודות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך 15.11.20 בשעה 10:00
הגשות ללא צירוף המסמכים המתאימים ייפסלו על הסף !
לבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה ורור/חנה ציסר בטל. 04-647889/834 או במייל hrmihrazim@nallit.org.il

מכרז כ"א חיצוני מס' 66/20
לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית
היחידה: מנהל הנדסה
תואר המשרה: מהנדס רשות מקומית
דרגת המשרה ודירוגה: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים .
היקף העסקה: % 100 משרה
סוג המכרז: חיצוני
סמכויות המהנדס:
1 (א) מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית
בתחום תפקידיו.
(ב) וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף
להוראות כל דין:
(1) תכנון העיר;
(2) הפיקוח והרישוי;
(3) הבניה הציבורית;
(4) העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
(ג) ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית
כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה יהיה
המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד
וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, יוקנו
לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.
2 המהנדס יוזמן לכל ישיבות מועצת הרשות המקומית
או ועדה מוועדותיה, לרבות ישיבותיה של המועצה
כוועדה מקומית לתכנון ולבנייה לפי חוק התכנון
והבנייה, ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבנייה,
ישיבות רשות הרישוי המקומית לפי סעיף 30 לחוק
האמור, וישיבות ועדת המכרזים וועדת הכספים
הנוגעות לתחום תפקידיו.

תאור התפקיד:
• גיבוש המדיניות ההנדסית של העירייה וגיבוש עבודה להשגת שיפור איכות החיים של תושבי העיר ושל השוהים בתחומה.
• אחריות לתכנון העירייה ובכלל זה הכנת פרוגראמות ותוכניות אב בתחומים שונים.
• אחריות לתחומי רישוי ובניה, פיקוח על בניה, רישוי עסקים, איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
• אחריות לתכנון, פיתוח ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברחבי העיר, כגון: תיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בניה ציבורית, (גני ילדים בתי ספר וכד') וכו'.
• אחריות על הכנת מכרזים, פיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות המקומית ולתחזוקתן.
• אחריות לניהול ופיקוח על פעילויות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס העירייה ולמעקב אחר פעילויות אלו.
דרישות התפקיד:תנאי כשירות:
מי שנתמלאו בו כל אלה כשיר להיות מהנדס:
(1) הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק
המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.
(2) הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות בתחום
של תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים להלן:
א. הבניה ציבורית כמפורט לעיל.
ב. הפיקוח והרישוי כמפורט לעיל.
ג. העבודות הציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית
או מטעמה.
(3) הוא בעל נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
(4) הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.

(חובה להציג תעודות ומסמכים מתאימים)

דרישות תפקיד מיוחדות:
נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, כושר לקיים עבודה בשעות בלתי שגרתיות,שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.

כישורים אישיים:
אמינות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות.

כפיפות ארגונית: מנכ"לית העירייה.
הערה: המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
שנות נסיון:5-6 שנים
איזורים:צפון
מיקום המשרה:נוף הגליל
תחומים:מהנדס אזרחי, הנדסה - ניהול, מנהל פרוייקטים
היקף המשרה:משרה מלאה

מכרז לתפקיד מהנדס / הנדסאי ביצוע

לפני 23 שעות
שלח קורות חייםהוסף לסל
המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע"ג טופס, אותו ניתן לקבל באגף ניהול הון אנושי בעירייה או להורידו מאתר העירייה, בצירוף קורות חיים ותעודות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך 25.11.20 בשעה 10:00
הגשות ללא צירוף המסמכים המתאימים ייפסלו על הסף !
לבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה ורור/חנה ציסר בטל. 83404-6478809/ או במייל hrmihrazim@nallit.org.il

היחידה: אגף הנדסה
דרגת המשרה ודירוגה: מהנדסים/ הנדסאים מתח הדרגות: 38-40
היקף העסקה: 100% משרה
סוג המכרז: חיצוני
תיאור התפקיד:
• הכנת מפרטים, כתבי כמויות ואומדנים לצורך הוצאת מכרזים לביצוע עבודות הנדסה אזרחית בנכסי העירייה ובפרויקטים ציבוריים.
• ניהול פיקוח על ביצוע עבודות הנדסה אזרחית על פי תכניות מפרטים וכתבי כמויות לכל עבודה.
• בדיקה ואישור חשבונות קבלנים/ספקים, עבור ביצוע עבודות הנדסה אזרחית.
• בדיקת מפגעים וגיבוש פתרונות לסילוקם.
• בדיקת מבנים מסוכנים ומתן חוות דעת למהנדס העיר.
• ניהול פרויקטים הנדסאים על פי תוכנית עבודה של הרשות בתחומים הבאים: ניקוז, כבישים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך ועבודת פיתוח בעיר.
• פיקוח ותאום על עבודות קבלנים.
• ביקורת לתעודות גמר לקבלנים.
• כל עבודה נוספת על פי דרישת הממונים.

כפיפות: סגן ראש מינהל הנדסה
דרישות התפקיד:תנאי סף:
השכלה:
• תואר בהנדסה אזרחית או הנדסת בניין שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
• רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 1958 (יש לצרף תעודה).

או
• הנדסאי בניין או הנדסאי אזרחי .
• רישום בפנקס ההנדסאים בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התע"ג 2012. (יש לצרף תעודה).

דרישות ניסיון:
למהנדסים
ניסיון של שנתיים שנים לפחות ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסאים.
להנדסאים
ניסיון של שלוש שנים לפחות ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסאים.

דרישות נוספות:
• שפות – עברית ברמה גבוהה
• יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה - OFFICE
• יכולת הצגת תכנים מקצועיים מול קהל ומול גורמי מקצועי.
• רישיון נהיגה ורכב – חובה
כישורים אישיים:
יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה עצמאית ובצוות, אמינות ומהימנות, עבודה בשעות בלתי שגרתיות, קפדנות ודייקנות בביצוע משימות, כושר ארגון , עצמאות ויוזמה ,סבלנות וסובלנות, נשיאה באחריות, יכולת תיאום, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר ניהול מו"מ ויכולת ייצוג העירייה בפני גורמים חיצוניים, יכולת עבודה משרדית ובשטח, יחסי אנוש תקינים, יכולת קבלת מרות.
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
שנות נסיון:3-4 שנים
איזורים:צפון
מיקום המשרה:נוף הגליל
תחומים:מהנדס בניין, הנדסאי בניין, מהנדס אזרחי
היקף המשרה:משרה מלאה
* המשרות באתר מיועדות לכל, ללא הבדל מין וגיל
לקבלת משרות באימייל אנא הרשמו כאן:
מעסיק, מחפש עובדים?
עשרות אלפי מועמדים ביום!
פרסם משרות עכשיו!
חברות מובילות באתר
זה עובד!
"אנחנו בSQlink מגייסים עובדים לקבוצתנו האיכותית עם דרושים IL!
לא במקרה התברגנו לרשימת 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן"
ליאור, ראש צוות גיוס
דרושים IL אתר הדרושים של ישראל
מומלץ! קבלו משרות חדשות למייל לפני כולם