מדיניות הגנת פרטיות - Privacy Policy

1.      חב' שקנאי נט בע"מ (להלן:"המפעילה"), מפעילה את אתר האינטרנט "דרושים IL" www.drushim.co.il (להלן:"האתר"), אשר הינו לוח דרושים אינטרנטי בו מעסיקים מפרסמים מודעות דרושים ומחפשי עבודה (להלן:"מחפש/י עבודה" ו/או "משתמש/ים") שולחים באמצעות האתר, קורות חיים לאותם מעסיקים.
 
המפעילה מחוייבת ופועלת לשמירת הפרטיות של המשתמשים באתר. להלן מדיניות הגנת הפרטיות של המידע הנשמר במאגר המידע של המפעילה.
 
השימוש באתר
2.      על מנת להגיש מועמדות למשרה המפורסמת באתר, על מחפש העבודה למסור מידע אישי הכולל שם, כתובת מגורים, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכן לצרף גיליון קורות חיים אשר יכול לכלול, בין היתר, מידע אישי נוסף כגון: מין, גיל, הכשרה מקצועית וניסיון תעסוקתי.
יצויין כי, לא חלה על המשתמש חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם, השימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה מפורשת של מחפש העבודה למסירת המידע האישי, שכן ללא מידע זה, לא ניתן להשתמש בשירותי האתר.
 
שמירת המידע במאגר ומטרותיה
3.      המידע האישי שנמסר בעת השימוש באתר ובשירותיו, לרבות גיליון קו"ח של המשתמש וכן כל מידע שיצטבר על אופי השימוש שעושה המשתמש באתר, ישמר במאגרי המידע של המפעילה.
      המשתמש אשר בוחר לשלוח קורות חיים באמצעות האתר, מסכים בזאת שגיליון קו"ח וכן כל מידע שיצטבר על אופי השימוש באתר יישמר במאגרי המידע של המפעילה. כמו כן, המשתמש מסכים כי המפעילה רשאית להעביר מידע זה למעסיקים פוטנציאלים ולחברות מסחריות שונות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
 
4.      השימוש במידע זה יהיה למטרות הבאות:
·        לאפשר למחפשי העבודה להשתמש בשירותי האתר בצורה יעילה.
·        לאפשר למעסיקים המפרסמים באתר גישה לגיליון קו"ח של מחפשי עבודה אשר שלחו קורות חיים למשרות אשר פרסמו אותם מעסיקים.
·        לאפשר למעסיקים פוטנציאליים, גישה לקורות החיים של כל מחפשי עבודה אשר שלחו קורות חיים, למשרות שונות באתר, וזאת על מנת לתת למשתמשים חשיפה מירבית של הזדמנויות תעסוקה.
·        לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS לטלפון הנייד ו/או בדואר ו/או בטלפון, וזאת כדי למסור למשתמש הצעות עבודה והצעות הנוגעות לשירותים אותם מציעים המפעילה או צדדים שלישיים , וכן מידע והצעות בעלי תוכן שיווקי או פירסומי של המפעילה או של ממפרסמים שונים המבקשים לפנות למחפשי העבודה באמצעות המפעילה. הצעות אלה יישלחו למשתמש רק בהסכמתו המתבטאת בהסכמתו לתנאי השימוש באתר. המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו זו.
·        על מנת להתאים את הצעות העבודה ו/או הצעות פירסומיות, הנשלחות למשתמש בדוא"ל ו/או בהודעת SMS, לתחום המקצועי הרלוונטי עבורו.
·        לצורך פיתוח האתר ותכניו ותפעולם התקין, לרבות שינוי, שיפור או העשרה של השירותים והתכנים המוצעים באתר. המידע לצורך זה, יהיה בעיקרו סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
·        לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מבלי לזהות את המשתמש באופן אישי.
·        לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות הפרטיות או בתקנון האתר.
 
מסירת מידע לצדדים שלישיים
5.      המפעילה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע האישי של המשתמשים, מלבד לצורכי האתר, ובכפוף לאמור להלן.
במסגרת שירותי האתר, המפעילה מעבירה את קו"ח של המשתמש למעסיק שפירסם הצעת עבודה ואשר המשתמש בחר להגיש מועמדות למשרה זו. בנוסף, רשאית המפעילה להציג את גיליון קו"ח של המשתמשים למעסיקים פוטנציאליים אחרים: חב' השמה, מנהלים, אנשי כוח אדם מקצועיים, חב' גיוס וכו', וזאת על מנת להגדיל את סיכוייו של המשתמש למצוא עבודה.
6.      מבלי לפגוע באמור בסעיף 4 לעיל, המפעילה זכאית להעביר מידע אישי (לרבות פרטי זיהוי ומידע על אופי השימוש של המשתמש באתר) לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
·        בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או ביצוע באמצעות האתר או בקשר אליו של פעולות שהן לכאורה, לפי שיקול דעתה של המפעילה, עומדות בניגוד לדין.
·        בכל מקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים של המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי.
·        בכל מקרה של מחלוקת, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים בין המפעילה למשתמש.
·        בכל מקרה בו המפעילה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופו ו/או לרכושו של המשתמש או לגופו ו/או רכושו של צד שלישי.
 
אבטחת המידע
7.      המפעילה נוקטת באמצעים לשם אבטחת המידע הנשמר במאגר המידע שבבעלותה.
 
8.      אולם, המפעילה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של המפעילה.
 
9.      כמו כן, על המשתמש קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו' וזאת על מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי מורשים.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
10. המפעילה רשאית לשנוות מעת לעת את הוראות מדיניוןת הפרטיות. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתקנון האתר.