תקנון האתר

תקנון דרושים IL

 

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "דרושים IL" הפועל תחת הכתובת www.drushim.co.il (להלן: "האתר" או "דרושים IL"). דרושים IL הינו לוח דרושים מקוון, המאפשר למעסיקים שונים לפרסם מודעות דרושים, ובמקביל מאפשר למועמדים להציג ולהציע את מועמדותם אל אותן משרות, באמצעות הממשק של האתר.
 

2. דרושים IL מופעל ומנוהל באמצעות חברת שקנאי נט בע"מ, ת.ד. 8500, נתניה  (להלן: "בעלת האתר" או "החברה").


3. להלן יוצג תקנון האתר, אשר מאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר והוא מחייב את כל מי שבוחר להכנס בשערי האתר ולעשות בו שימוש כלשהו. על כן, בטרם השימוש באתר, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. ככל ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. ליצירת קשר contactus@drushim.co.il  או בצור קשר בעמוד הבית https://www.drushim.co.il/contactus.aspx.

4. האתר מייחס חשיבות רבה לתקנון זה, המהווה הסכם בין האתר לבין המשתמשים, ומצפה מכל המשתמשים בו לנהוג בהתאם להוראותיו. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים כנגד המפר ו/או מי מטעמו.


5. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתו ולשינויים שיתרחשו באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת. על תאריך העדכון האחרון של התקנון תוכלו ללמוד בתחתית התקנון.


6. מטעמים של נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

א. השימוש בדרושים IL

 
7. דרושים IL הינו לוח דרושים מקוון המאפשר למשתמשים בו לחפש הצעות עבודה ולהציע את מועמדותם למשרות אלה על ידי שליחת קבצי קורות חיים באמצעות האתר.


8. לתשומת לבכם, כלל המשרות המתפרסמות באתר מיועדות לכל הגילאים, המינים, המגזרים, הדתות והמגדרים. זאת, גם אם נאמר אחרת בגוף המודעה.


9. השימוש באתר מותר ומיועד לצרכים אישים ופרטיים בלבד ,דהיינו לצורך הגשת מועמדות במענה להצעת עבודה, ולא לכל שימוש מסחרי או אחר. ככל והנך מעסיק המעוניין לפרסם מודעת דרושים באתר ו/או ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, אנא פנה אלינו על ידי הקלקה על הקישור הזה.


10. חל איסור ברור ומפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או את האפשרויות שבו ו/או את מודעות הדרושים ו/או מידע אודות מעסיקים ו/או מועמדים ו/או מידע אחר לשם שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי או לשם פנייה למעסיקים ו/או למועמדים בהצעות מסחריות כלשהן. חל איסור מפורש לבצע ו/או לנקוט בכל פעולה מסחרית ו/או פעולה שיש בה כדי לזכות ביתרון מסחרי כלשהו. פנייה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה, הגורמת לאתר ולבעליו נזקים כלכליים ותגרור נקיטה בצעדים משפטיים.


11. כמו כן, חל איסור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.


12. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

 

ב. העדר אחריות

 
13. השימוש בדרושים IL, ברכיביו ובשירותיו הינה באחריות המשתמש בלבד.


14. דרושים IL משמש כגורם ביניים בלבד בין מעסיקים לבין מועמדים, על ידי הענקת במה, המהווה לוח לפרסום משרות ומתן אפשרות להציג אליהם מועמדות - והכל באמצעות ממשק פשוט ונוח.


15. מודעות הדרושים באתר מתפרסמות מטעם מעסיקים, המעוניינים לגייס לשורותיהם עובדים בתחומים שונים. המודעות מנוסחות באופן עצמאי על ידי המעסיקים עצמם או מנוסחות על ידי נציגי האתר בהתאם להנחיותיהם של המעסיקים. המעסיקים הם אלו הקובעים את אופי המשרה, את הקריטריונים להגשת מועמדות, ואת תנאי ההעסקה.


16. בתום עריכתן ואישורן על ידי המעסיק, מועלות מודעות הדרושים לאתר על ידי המעסיקים באמצעות ממשק אוטומטי או באמצעות אחד מנציגי השירות של האתר.


17. לתשומת לבכם: דרושים IL איננו יכול לבדוק ואיננו מוודא בפועל את פרטיהן של המשרות המתפרסמות באתר, לרבות תוכנן ו/או ניסוחן ו/או תנאיהן ו/או התאמתן לקטגוריה המתאימה ו/או התאמתה לדרישות הדין. דרושים IL גם איננו בודק או מוודא את נכונות פרטיהם ו/או מידע אודותיהם ו/או יכולתם של המעסיקים המפרסמים.


18. על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית וסבירה אודות המעסיק בטרם יבחרו להציג את מועמדותם ו/או להסתמך על תוכן מודעה שפורסמה באתר או כל נתון ו/או מידע אחר. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם.


19. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה ו/או הצהרה של מי מהמעסיקים והוא לא יהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המעסיקים.


20. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר, בין אם במסגרת מודעות הדרושים, ובין אם במסגרת תכנים שיווקיים ו/או מקצועיים ובין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.


21. ככל ומצאתם אי דיוק במודעה ו/או ככל והנכם סבורים כי תוכן מודעה איננה תואמת דרישות הדין ו/או עלולה לפגוע ברגשות הציבור, הנכם מוזמנים לפנות אל האתר והאתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.


22. תכנים המתפרסמים באתר, לרבות עצות, המלצות, כלים, מאמרים, הצעות, הנחיות, טיפים, מידע והסברים אחרים, מתפרסמים באתר כשירות לגולשים בלבד. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ או הכוונה מקצועיים ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.


23. האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואי משמעו כי האתר ושאו מי מטעמו ממליץ או מעודד השימוש באתר המקושר. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.


24. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.


25. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.


26. בעלת האתר איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

 

ד. הרשמה לאתר


27. על מנת לעשות שימוש בסיסי האתר, כגון חיפוש משרות רלוונטיות בהתאם לקטגוריות נבחרות, אין צורך ברישום לאתר או במסירת פרטים.


28. ואולם, ככל ותבקשו להגיש מועמדות לאחת או יותר מן המשרות המוצעות באתר, תתבקשו להרשם לאתר ולמסור פרטים אישיים, כגון שמכם, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, שם משתמש, וסיסמא. פרטים אלה ישמשו אתכם בעת השימוש החוזר באתר. מובהר, כי שם המשתמש והסיסמא הינה אישיים ואינם ניתנים להעברה. על מנת להקטין את הסיכון לפעילות בלתי מורשית בחשבונכם, מומלץ להחליף את הסיסמא בכל 3 חודשים.


29. על הפרטים הנמסרים לאתר בעת ההרשמה להיות נכונים, מדוייקים ואמיתיים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למשתמש יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש מאת האתר וכל התכנים שנשמרו בו- זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.


30. כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך. כן יהיה האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך.  
 

ד. מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע


 31. דרושים IL מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. להלן, תוכלו ללמוד על מדיניות הפרטיות של האתר וכיצד הוא עושה שימוש במידע הנמסר לו. עוד על מדיניות הפרטיות של האתר תוכלו ללמוד כאן .


32. כאמור, במידה ותבקשו להגיש מועמדות למשרה המפורסמת באתר, תתבקשו להרשם לאתר ולמסור פרטים אישיים מסויימים. כמו כן, תתבקשו לצרף גליון קורות חיים, הכולל בו מידע אישי אודותיכם כגון מין, גיל, הכשרה, מקצועית, נסיון תעסוקתי, פרטי התקשרות ועוד.


33. את הפרטים והמידע שאתם מוסרים ו/או מזינים ו/או שומרים באתר, הן במסגרת ההרשמה לאתר והן במסגרת פנייה למעסיקים ו/או הגשת מועמדות והן בכל מסגרת אחרת, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות המשתמשים, יישמר במאגר המידע של האתר, שהינו מאגר מידע רשום במרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים.


34. עם מסירת פרטיכם לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי האתר יהיה רשאי לפנות אליכם, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר ו/או בעליו כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמשים הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.


35. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.


36. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.


37. במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע, הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.


38. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.


39. האתר נוקט באמצעים שונים ומגוונים לשמור על המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.

 

ה. קניין רוחני


 40. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, במודעות הדרושים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לבעלת האתר בלבד.


41. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות במודעות הדרושים, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעלת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

 

ו. יצירת קשר


42. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 

43. תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר".

 

ז. שונות
 

 44. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.


45. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעלת האתר.


46. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

47. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו ובהתאם לדין הישראלי בלבד.

 

 IL דרושים

עדכון אחרון 30.7.2014