מהנדס/ת העיר

רעננה |
3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 4 שעות
תיאור משרה

תיאור התפקיד:
אחריות על תכנון ובנייה, בדיקה של תוכניות המוגשות למוסדות תכנון והעוסקות בשטחי הרשות, הוצאת היתרי בנייה וניהול מערך הפיקוח והאכיפה של דיני מקרקעין במרחב התכנון המקומי. הכל בכפוף להוראות כל דין.

עיקרי התפקיד:
גיבוש המדיניות ההנדסית של העירייה וגיבוש עבודה להשגת שיפור איכות החיים של תושבי העיר ושל השוהים בתחום.
אחריות לתכנון העירוני ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותוכניות אב בתחומים שונים.
אחריות לתחומי רישוי ובניה, פיקוח על בניה, רישוי עסקים, איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
אחריות לתכנון, פיתוח ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברחבי העיר, כגון: תיעול, כבישים ומדרכות, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בניה ציבורית, (גנ"י, בתי ספר מעונות, מועדוני נוער, מתקני ספורט ונופש וכו').
?מהנדס/ת העיר ישמש כמהנדס/ת הוועדה המקומית וכל תפקיד או סמכות שיש לו/ה בתחום הרשות המקומית, יוקנו לו/ה גם המרחב התכנון של וועדה מקומית כאמור.
?תכנון מערך התנועה בעיר וסביבתה, לרבות ועדת תנועה.
אחריות על הכנת מכרזים, פיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית ובניה ציבורית של הרשות המקומית. (ניהול מאגרי יועצים/מתכננים)
השתתפות בישיבות מועצת הרשות המקומית או ועדה מוועדותיה, לרבות ישיבותיה של המועצה כוועדה מקומית לתכנון ולבנייה לפי חוק התכנון והבנייה, ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, ישיבות רשות הרישוי המקומית לפי סעיף 30 לחוק האמור, וישיבות וועדת המכרזים וועדת הכספים הנוגעות לתחום תפקידיו.
אחריות לניהול ופיקוח על פעילויות של היחידות השונות ומנהלי פרויקטים, שבאחריות מהנדס העירייה ולמעקב אחר פעילויות אלו.
קשר עם משרדי ממשלה בכלל זה משרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, ועדה מחוזית, משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, קק"ל, חוצה ישראל, נתיבי ישראל.
ייזום, הובלה, וביצוע של פרוייקטים ותוכניות מגוונות בתחומי הנדסה, תכנון, פיתוח תשתיות ופיתוח עסקי לקידום העיר.
ניהול תקציבים יעודים בהיקף גדול.
מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת העירייה.
?ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.

כפיפות: מנכ"ל העירייה
תקן: מהנדס/ת העיר
אגף: הנדסה
היקף משרה: 100%
דירוג ודרגה: חוזה בכירים – באישור משרד הפנים

מועד אחרון להגשת מועמדות ביום ד' 05.05.2021 בשעה 13:00. הגשת מועמדות תיעשה דרך אתר עיריית רעננה בלבד!!!
www.raanana.muni.il, לשונית דרושים ומכרזים ולצרף את המסמכים הבאים:
טופס הגשת מועמדות, קורות חיים, תעודות השכלה, אישורי העסקה, צילום ת"ז + ספח.

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטים, צוות הגיוס ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

דרישות התפקיד

תנאי סף:
השכלה:
מהנדס/ת רשוי/ה או אדריכל/ית רשוי/ה לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958 – יש להציג אישור.
?רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 – יש להציג אישור.

ניסיון מקצועי:
ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד מהתחומים: פיקוח ורישוי, הנייה ציבורית, עבודות ציבוריות – יש להציג אישור.
ניסיון כמהנדס רשות מקומית – יתרון.
?ניסיון בעבודה במגזר המוניציפאלי – יתרון.

ניסיון ניהולי:
ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי – יש להציג אישור.
4 שנות ניסיון ומעלה בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי – יתרון.

רישום פלילי:
?העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון – יש להציג אישור.

דרישות נוספות:
הכרות עם תכנות הOFFICE.
שליטה בשפה העברית.
בקיאות בחוק התכנון והבניה בדגש על הרפורמה בתיקון 101 לחוק.
יכולות ארגון, תיאום ובקרה.
קפדנות ודייקנות בביצוע.
מיומנות טכנית ותפיסה מכנית.
יכולת לעבוד באופן עצמאי.
יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים.
יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות.
סמכותיות.
כושר מנהיגות ויכולת הובלה.
כושר הבעה בכתב ובעל פה.
עבודה בשטח.
עבודה בשעות לא שגרתיות.