לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

כלכלה/חשבונאות/מנהל עסקים לתפקיד רכז/ת תקציב שוטף

3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 9 שעות
תיאור משרה

מכרז חיצוני מס' 19/21- בוגר/ת תואר אקדמאי בכלכלה או חשבונאות או מנהל עסקים
לתפקיד רכז/ת תקציב שוטף
תואר המשרה : רכז/ת תקציב שוטף
היחידה : חטיבת כספים וכלכלה
מקום העבודה : תל-אביב
דירוג/ד ר ג ה : 01 – ב1 בדירוג מנהלי בכיר (בהסכם קיבוצי)
כ פ י פ ו ת : לראש אגף כלכלה והשקעות

דרישות המשרה:
1. בוגר/ת תואר אקדמאי בכלכלה ו/או מנהל עסקים
2. בעל/ת ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום בדיקות כלכליות ועריכת תקציב.
3. שליטה מלאה באופיס ובפרט באקסל.
4. עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

תיאור התפקיד:
1. אחריות לתכנון וגיבוש התקציב השוטף של החברה, אחריות לבקרה התקציבית שבתחום אחריותו/ה, מגיש/ה דוחות ביצוע תקציב רבעוניים, מבצע/ת ניתוח אנליטי לדוחות רווח והפסד של החברה ואחראי/ת למחקר כלכלי של החברה. מנחה את בעלי התקציב ביחידות החברה להכנת התקציב לפעילויות ונושאים שבתחום אחריותם כבעלי תקציב.
2. ביצוע בדיקות כלכליות לפעילויות, תהליכים, פונקציות, יוזמות עסקיות, תכניות פיתוח לנמלים ותכנית אב לפיתוח הנמלים.
3. גיבוש ועריכת תקציב שוטף של החברה.
4. ביצוע בדיקות כדאיות לפרויקטים שונים של החברה.
5. אחריות להפעלת מערכת התקציב הרגיל של החברה תכנון, ביצוע ומעקב
6. ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיית הממונה.
יתרון: תואר שני. היכרות עם מערכות SAP. ידע בתוכנות מקצועיות.

דרישות התפקיד

ה ע ר ו ת
1. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים כמפורט להלן :
1.1 לבעלי מוגבלויות.
1.2 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
1.3 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית
1.4לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).

2. המועמדים/ות המתאימים/ות ישלחו למבדקי התאמה.

3. נתוני המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו בבדיקה ביטחונית.

4. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.
5. להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
6. תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים/תעודות. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור משרות פנויות. לא תיבחן מועמדות שלא עברה דרך המערכת.

את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 24.8.2021 עד לשעה 24:00.
המודעה מתייחסת לנשים/גברים כאחד. סודיות מובטחת