לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

כלכלן למחלקת כספים מכרז פומבי

3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 11 שעות
תיאור משרה

על פי חוק הוראות שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח – 1988 , מודעה זו מתייחסת לגברים ונשים כאחד. תאגיד מי כרמל שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים לבחינות התאמה בכתב ובעל פה ו/או לקיים ועדת קבלה, ככל שיידרש ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המועמדים מתבקשים לפנות עד לא יאוחר מתאריך 31.10.2021 בשעה 12:00 (עדכון - "המועד האחרון להגשת מועמדות") באמצעות מייל אל hr@mei-carmel.co.il ולצרף קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה, ניסיון בעבודה, המלצות, תעודות השכלה נוספות ככל שישנן ופירוט מס' טלפון ליצירת קשר.
מועמדות שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא תובא בחשבון אף אם מודעה זו הוסיפה להתפרסם לאחר מועד זה באמצעי פרסום כלשהו.

דרישות התפקיד

עדכון דרישות:
1. בעל תואר ראשון בכלכלה או בזיקה לתחום הכלכלה ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
2. מעל 4 שנות ניסיון מצטבר בתפקיד בתחום הכלכלי בתאגיד מהמגזר הציבורי או הפרטי עם מחזור הכנסות של מעל ל- 50 מיליון ש"ח, בתפקיד הכפוף ישירות לתפקיד הכספים הבכיר ביותר, או בתפקיד מנהל המחלקה