כלכלן למחלקת כספים מכרז פומבי 09/21

מספר מקומות |
5-6 שנים |
משרה מלאה
| לפני 22 שעות
תיאור משרה

עדכון תנאי מכרז פומבי 09/21
כלכלן למחלקת כספים
כפיפות: סמנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים
היקף משרה: 100%
שכר: חוזה בכירים (לפי הנחיות האוצר)
תיאור התפקיד:
התפקיד הינו תפקיד רוחבי אשר מצריך ידע הבנה וניסיון במספר תחומים:

1. ניהול ואחריות על חוזים והתקשרויות: מחירים, תשלומים, תוקף, דרישות ביטוח, ניהול ערבויות ועוד
2. הכנה ומעקב אחר תזרים מזומנים שוטף ו/או תקציב וביצוע, שנתי ורב שנתי
3. בקרה פיננסית על תחומים שונים כגון מחירים, הכנסות, הוצאות, השקעות, תשלומים, חיובים וגבייה, וכן תמיכה שוטפת בכל התהליכים הפיננסיים בתאגיד
4. פיקוח וייעול בקרה תהליכית בתחומים שונים כגון מחירים, הכנסות, הוצאות, השקעות, תשלומים, חיובים וגבייה
5. תחזיות וניתוחים פיננסיים במגוון נושאים, כולל פרויקטים והשקעות
6. יצירת דוחות ניהוליים תומכי קבלת החלטות
7. גבייה: ניסיון בעולמות הגבייה, ניתוח נתונים מדאטה נרחב של צרכנים, הסקת מסקנות ומתן המלצות לשיפור הגבייה

דרישות התפקיד

עדכון דרישות סף:
1. בעל תואר ראשון בכלכלה או בזיקה לתחום הכלכלה ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
2. מעל 4 שנות ניסיון מצטבר בתפקיד בתחום הכלכלי בתאגיד מהמגזר הציבורי או הפרטי עם מחזור הכנסות של מעל ל- 50 מיליון ₪, בתפקיד הכפוף ישירות לתפקיד הכספים הבכיר ביותר, או בתפקיד מנהל המחלקה הכלכלית או הכפוף ישירות למנהל המחלקה הכלכלית.

דרישות נוספות המקנות יתרון:
1. ניסיון מחברת תשתיות ו/או פרויקטים
2. ניסיון מחברה מרובת לקוחות (אלפי לקוחות)
3. שליטה באקסל והכרות טובה עם מערכות ERP (עדיפות לפריוריטי)
4. יכולות אנליטיות גבוהות, יכולות ניתוח, הסקת מסקנות ומתן המלצות
5. בעל אמינות ומהימנות גבוהה, אחראי, יסודי, יכולת ירידה לפרטים, סדר וארגון


על פי חוק הוראות שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח – 1988 , מודעה זו מתייחסת לגברים ונשים כאחד. תאגיד מי כרמל שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים לבחינות התאמה בכתב ובעל פה ו/או לקיים ועדת קבלה, ככל שיידרש ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המועמדים מתבקשים לפנות עד לא יאוחר מתאריך 31.10.2021 בשעה 12:00 (עדכון-"המועד האחרון להגשת מועמדות") באמצעות מייל אל hr@mei-carmel.co.il ולצרף קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה, ניסיון בעבודה, המלצות, תעודות השכלה נוספות ככל שישנן ופירוט מס' טלפון ליצירת קשר.
מועמדות שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא תובא בחשבון אף אם מודעה זו הוסיפה להתפרסם לאחר מועד זה באמצעי פרסום כלשהו.