לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

אחראי פרויקטים הנדסיים

3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 10 שעות
תיאור משרה

מכרז חיצוני מס' 49/2022
דרוש/ה אחראי פרויקטים הנדסיים
תאריך המכרז 7/7/2022
היקף משרה: 100%
דירוג : מהנדסים/ הנדסאים דרגה: 37-39
לינק להגשת מועמדות במערכת מקוונת : אחראי פרויקטים הנדסיים 49-22
ייעוד: אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על-ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.
תיאור התפקיד :
ליווי תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים.
• תכנון ובניית תכנית עבודה לכל פרויקט בהתאם לאפיון, לרבות הגדרת משימות, אבני דרך, גורמים אחראיים, לו"ז, חומרים ותקציב, סיכונים ופיקוח על ביצועה בהתאם למדיניות בתחום.
• מעקב ובקרה על ביצוע על פי תכנית העבודה, בחינת עמידה בלו"ז, אספקת חומרים, עמידה וניצול תקציבי.
• ניהול ישיבות תכנון ומעקב אחר התקדמות, בחינה ופתרון עיכובים וחסמים והצפתם לרמה הממונה בעת הצורך.
• הפקת דו"חות חודשיים לשיקוף תמונת מצב והתקדמות הפרויקטים.
• טיפול בפניות מוקד בנושאי בניה ציבורית ותשתיות בעיר .
• ביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות, כולל סיורים מקצועיים הנדסיים לאורך הפרויקט, פיקוח באתרי עבודה וקיום תנאים נדרשים, וביצוע ביקורות מעקב לפי הצורך.
• ניהול האפיון ההנדסי, כולל תרגום אפיון הצרכים לתפוקות הנדסיות.
• סיוע בקבלת ההיתרים הנדרשים לבניית הפרויקט.
• טיפול בדרישות סטטוטוריות והיתרי בנייה.
• הכנת ובדיקת אומדני ביצוע.
• ניהול שוטף של יומני עבודה ופיקוח ,רישום וניהול של עבודות הבניה המבוצעות.
• ביצוע מעקב ודיווח על תקינות התשתיות.
• תיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה עם הרשויות המוסמכות במדינת ישראל בתחומים הרלוונטיים לרבות כלל הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.
• מתן ייעוץ מקצועי הנדסי לביצוע הפרויקט/ים ההנדסי/ים.
• הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום (כולל ביצוע השוואות מחירים), עריכת ובדיקת אומדנים, בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.
• ליווי הפרויקט בתקופת שנת הבדק ווידוא תיקון הליקויים ע"י הקבלן במידת הצורך.
• ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישות הממונים

דרישות התפקיד

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :
א. יכולות ארגון, תיאום ובקרה
ב. קפדנות ודייקנות בביצוע
ג. מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
ד. יכולת לעבוד באופן עצמאי
ה. יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
ו. יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
ז. סמכותיות
ח. כושר מנהיגות ויכולת הובלה
ט. כושר הבעה בכתב ובעל פה
י. עבודה בשטח
יא. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך
יב. היכרות עם תוכנת האופיס .
יג. היכרות עם תוכנת MS PROJ , דקל, בריקסארד – יתרון .
יד. שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך
דרישות התפקיד :
• בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או הנדסאי בניה או אדריכלות
• רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 . או רישום בפנקס
ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים .
• רישיון נהיגה בתוקף
דרישות ניסיון:
• עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל – ניסיון של 2 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה .
• עבור הנדסאי רשום – 3 שנות ניסיון כאמור לעיל .

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למר קונסטנטין פובטקין, סגן מהנדסת העיר ומנהל תשתיות וביצוע 08-9951630
לפניה למכרז ולהגשת מועמדות יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת: אחראי פרויקטים הנדסיים 49-22
ערד עד לתאריך : 7/7/2022 בשעה 12:00 (בצהרים)
לשאלות ובירורים נוספים בנושא משרות ניתן לפנות למייל jobs@arad.muni.il או לאתר דרושים של העירייה ; דרושים (arad.muni.il)
הערות :
1. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ"א-2021 תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ; חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה וכו' , אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
2. למועמד בעל מוגבלות שמורה הזכות לקבל התאמות אשר ידרשו לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
3. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
4. מועמד/ת שימצא / שתימצא מתאים/מתאימה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/שתידרש לעבור תהליך מיון/מבחן התאמה.
5. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
6. לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות ( פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2011/2 ביום א' בניסן התשע"א, 5 באפריל 2011 -) על המועמד שייבחר למשרה המשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.