לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

מהנדס/ת / הנדסאי/ת תכנון מבנים ימיים

3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 16 שעות
תיאור משרה

מכרז חיצוני מס' 18/2022 – מהנדס/ת /הנדסאי/ת לתפקיד מהנדס תכנון מבנים ימיים

תואר המשרה :מהנדס/ת / הנדסאי/ת תכנון מבנים ימיים
היחידה : חטיבת הנדסה וביצוע
מקום העבודה : תל-אביב
דירוג/ד ר ג ה : 01 – ב1 בדירוג מנהלי בכיר – (בהסכם קיבוצי)
כ פ י פ ו ת : לראש אגף תכנון והנדסה ימית

דרישות המשרה:

1. מהנדס/ת או הנדסאי/ת ממוסד אקדמי מוכר . עדיפות למסלול תכנון מבנים או הנדסת קרקע.
2. ניסיון 3 שנים בתכנון פרויקטים הנדסיים

דרישות התפקיד

תיאור התפקיד:
1. תכנון ובחינת חלופות של מבנים ימיים ,יבשתיים ותשתית נמלית.
2. בקרה הנדסית למוצרי תכנון ותכניות עדות של פרויקטים בחטיבה.
3. ניהול תכנון של פרויקטים הנדסיים.
4. פיתוח, בחינה והטמעת מערכת ואמצעים לניהול המידע ההנדסי, ניהול פרויקטים וניהול אחזקת מבנים ימיים והנדסיים של החברה. שימוש באמצעים דיגיטליים BIM, רחפנים, כלים תת ימיים ובינה מלאכותית.
5. בחינה, פיתוח והטמעת תהליכים לקליטת שיטות בניה וחומרים חדשניים, אקולוגיים בר קיימא לשימוש בפרויקטים של החברה .
6. ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיית הממונה.


כישורים נוספים המהווים יתרון :

• בעל/ת ניסיון בהפעלת מערכות מחשוב ותכנון כגון BIM GIS , AUTOCAD וכדומה.
• תכנון פרויקטים הנדסיים מתחום המבנים או תשתיות תחבורה ומים.


ה ע ר ו ת
1. תינתן עדיפות מתקנת למועמדים כמפורט להלן :
1.1 לבעלי מוגבלויות.
1.2 למי שהוא/היא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
1.3 למי שהוא/היא בן/בת העדה הדרוזית.
1.4 לבני/בנות המגזר הערבי (לרבות הצ'רקסים).

2. המועמדים/ות המתאימים/ות ישלחו למבדקי התאמה.

3. נתוני המועמדים/ות המתאימים/ות יחויבו בבדיקה ביטחונית.

4. בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, לא תישקל מועמדותו/ה של מועמד/ת אשר העסקתו/ה תגרום ליחסי כפיפות ישירים ו/או עקיפים ו/או לקשרי עבודה כמשמעותם בתקנות לעיל, עם קרובי משפחה המועסקים בחברה או במקרה בה קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים.

5. להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים. הנכם מתבקשים להיכנס לאתר חברת נמלי ישראל למדור משרות פנויות. לא תיבחן מועמדות שלא עברה דרך המערכת.

6. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 17.7.2022 עד לשעה 12:00.
המודעה מתייחסת לנשים/גברים כאחד. סודיות מובטחת

* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.