זכויות משרתי המילואים

ישראל הקטנה היא מדינה למודת מלחמות ומבצעים צבאיים, וימי המילואים בהתאם לכך. כיצד החוק מגן עליכם בעבודה בזמן מילואים?

 

 

על מעסיק המקפיד על הוראות החוק לשים לב כי חלים עליו איסורים וחובות בנוגע לעובדים היוצאים לשירות מילואים. אלו כוללים איסור על פיטורין עובד, תשלום שכרו בתקופת ההיעדרות, שמירת רצף תעסוקתי מבחינת זכויות התלויות בוותק, והשבת העובד למקום העבודה ולתפקידו כפי שהיה ערב יציאתו לשירות המילואים. שכר העבודה עבור התקופה שבה עובד שירת במילואים לא אמור להיפגע שכן המעסיק ממשיך לשלם את שכרו, גם עבור התקופה בה שירת במילואים והוא מסדיר מול המוסד לביטוח לאומי את קבלת ההחזר עבור השכר ששילם בתקופת השירות.

 

פיטורין עקב שירות מילואים

היה ובכל זאת עובד קיבל ממעסיקו הודעת פיטורין והוא סבור כי הסיבה היא יציאתו לשירות מילואים הרי שיש באפשרותו לפנות לוועדת התעסוקה של משרד הביטחון ולבקש ממנה לבטל את הפיטורין או  לחלופין להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. פיטורין הנובעים משירות מילואים נחשבים לאפליה והם פסולים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 

תגמולים מיוחדים במסגרת חוק שירות המילואים

בניסיון להגן על זכויותיהם של משרתי המילואים נחקק בשנת 2008 חוק שירות המילואים המבקש לתת למשרתי המילואים מענה הולם לעניין מרכיבי הפיצוי והתגמול ולהוקירם על שירותם למען המדינה. במסגרת החוק נקבע כי חיילי המילואים יהיו זכאים לתגמול מיוחד וזאת בהתאם למספר ימי העבודה בהם שירתו.

 

תגמול זה ניתן למשרתים מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי בגין אובדן שכר והוא פטור ממס ומשולם ישירות לחשבון הבנק של חייל המילואים עבור אותה שנת שירות. תגמול מיוחד זה מוגבל לתקרה של עד 60 ימים למעט מקרים חריגים בגינם זקוק המשרת לקבל היתר מיוחד. בשנת 2012 עודכן החוק לטובת משרתי המילואים ומאז הם זכאים לקבל תגמול נוסף לפי נקודות  במס.

 

משרת מילואים שלא צבר מספיק ימים לקבל התגמול

במקרה בו עובד לא צבר מספיק ימי שירות ולא זכאי לקבלת התגמול המיוחד (כמו למשל במקרה של משרת מילואים חד יומי) הרי שהוא יקבל תגמול ייעודי לכיסוי הוצאות שונות דוגמת נסיעות וטלפון. גם כאן התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק והוא ניתן כתוספת לדמי ביטוח לאומי ושוברי הנסיעה בתחבורה ציבורית. גובה ההחזר נקבע לפי מספר ימי השירות והא משתנה מדי שנה עבור השנה שחלפה.

 

איך מקבלים את תגמולי המילואים?

לצורך קבלת תגמולי המילואים יש לעדכן מראש את מעסיקכם באשר לתקופת המילואים הצפויה, עוד לפני צאתכם אליה. עם תום השירות והחזרה לעבודה יש להגיש למקום העבודה אישור מקורי על שירות מילואים (טופס 3010) אותו תקבלו מקצינת הקישור ובו מפורטת תקופת שירות המילואים. במקרים אחרים אישור זה יישלח אליכם בדואר בתום השירות. במקרה זה יש לשים לב כי עליכם לאשר את האישור בחתימתכם במקום המיועד לכך בתדפיס, על מנת לתקף אותו. במידה ואתם בעלי עסקים עצמאים הרי שתוכלו להגיש את הטופס ישירות לביטוח הלאומי ולקבל את התגמול ישירות לחשבונכם.  

 

מקרים בהם אין זכאות לתגמולי מילואים

מקרים חריגים בהם משרת במילואים לא יקבל מהביטוח הלאומי תגמול על שירותו יהיו חייל שהתנדב מבלי שקיבל צו מילואים רשמי או חייל מילואים שריצה עונש מאסר בכלא במהלך תקופת השירות.