עובדי קבלן? הכירו את זכויותיכם

קבוצת עובדי הקבלן נחשבת לאחת האוכלוסיות המוחלשות בישראל. מנתוני ארגוני העובדים עולה  כי שיעור עובדי הקבלן בישראל עומד על 5% – 10% מכלל העובדים כאשר דווקא בשירות הציבורי מוערך שיעורם בכ-20%...

 

עובדי קבלן

 

העסקה קבלנית רווחת בענפי האבטחה, ההסעדה, הניקיון, המחשוב וההוראה והיא נפוצה בעיקר בקרב נשים, עולים חדשים, ערבים ומהגרי עבודה. רבים מהם משתכרים למטה משכר המינימום וזכויותיהם הסוציאליות מופרות משום שאינם מקבלים תשלום עבור שעות נוספות, דמי נסיעות, חופשה שנתית, דמי הבראה, פיצויי פיטורין או מתן הודעה מוקדמת על פיטורין.

 

קבלני השירותים המעסיקים את העובדים הללו כפופים אמנם להסכמים הקיבוציים במשק, אך לא אחת עובדי הקבלן אינם מודעים לכל זכויותיהם, והם נפגעים מכך. המשמעות הישירה לזה היא שעל העובדים עצמם לקחת אחריות ולבדוק כי תנאיהם אכן נשמרים, בין אם מדובר על תשלום בגין ימי מחלה, ימי חופש, שעות נוספות אותן עשו וכן הלאה. הדרך הפשוטה ביותר לעשות זאת היא לעבור בצורה מפורטת על כל סעיפי תלושי השכר החודשים, ולבדוק שהמשכורת אכן משקפת את העבודה בחודש שחלף.  להלן הנושאים העיקריים אותם עליכם לבדוק:

 

מועד תשלום זמן וקבלת תלוש מפורט - על המעסיק לשלם לכם את משכורתכם החודשית לא יאוחר מה-9 בכל חודש ובנוסף עליו להעביר לכם תלוש שכר הכולל פירוט מלא של כל רכיבי השכר והניכויים השונים.

 

שימו לב שלא מעבידים אתכם מעבר לשעות המקובלות – באופן כללי עובד קבלן לא אמור לעבוד יותר מ-43 שעות בשבוע, אלא אם נהוגות אצל מזמין העבודה שעות עבודה שבועיות שונות. כמו כן,  עובד קבלן אמור על פי חוק לעבוד פחות שעות מעובד שכיר בחברה (עובד קבלן במשרה מלאה אמור לעבוד 175 שעות בחודש במקום 186 שעות הנדרשות מכלל העובדים) ומשמעותה של ההטבה הזו היא תוספת של 6% לחישוב הרגיל של התשלום עבור "זכויות נלוות" כגון דמי חופשה, חגים, הבראה ומחלה. במידה ועבדתם שעות נוספות, אתם כמובן זכאים לגמול של יותר מ-100% לשעה  עבור עבודתכם בשעות אלו. יחד עם זאת, אם במקום העבודה קיים הסדר שונה לעניין תשלום  שעות, וזאת מכח הסכם קיבוצי או ענפי עליו חתומה החברה, הרי שאתם על כך תתוגמלו בהתאם.

 

זכאות ימי מחלה -  כלל העובדים במשק זכאים ל-18 ימי מחלה בשנה אך עובדי קבלן קיבלו הטבה של שישה ימי מחלה נוספים  כך שהם בעצם זכאים ל-24ימי מחלה בשנה. יתירה מכך, כל עוד שהעובד ממשיך לעבוד עבור אותה חברה, הוא יכול לצבור עד 130 ימי מחלה.

 

גם לכם מגיע לצאת לחופש -  באופן כללי, המחוקק ביקש להיטיב עם עובדי הקבלן ולכן נקבע כי הם זכאים לימי חופשה שנתיים מעבר לזכויות המינימום של עובדים במשק. כך בין היתר עובד בעל ותק של 5 שנים זכאי ל-12 ימי חופשה ועובד בעל ותק של 6 עד 8 שנים זכאי ל-17 ימי חופשה, במידה והם עובדים 5 ימים בשבוע. בדומה לחופשות כך מגיעה לעובדי הקבלן זכאות לקבלת תשלום בגין ימי חג שחלו בתקופת עבודתם. התנאי הבסיסי לקבלת הזכאות היא עבודה רציפה של שלושה חודשים  לפני החג. אגב, חברת כוח האדם חייבת לתת לכל עובד שי לחג פעמיים בשנה: בראש השנה ובערב פסח, וגם אם קיבלתם את השי ממקום העבודה בפועל הרי שקבלן כח האדם מחויב להעניק לכם אותה גם מטעמו.

 

קרן השתלמות – עובד קבלן המועסק בחברה או ארגון המפרישים  כספים עבור קרן השתלמות לעובדיהם הישירים (מתוקף הסכם קיבוצי) זכאי גם הוא להטבה זו. יחד עם זאת,  בשונה מהעובדים הישירים בארגון, הכספים יופרשו עבורו רק חצי שנה לאחר התקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי.