פנסיה - ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים או פנסיה – מה עדיף?

 

תחום הביטוח הפנסיוני הינו מורכב ביותר (לעיתים נדמה כי גם סוכני הביטוח לא ממש שולטים בו...) ולכן מרביתנו נוטים להדחיק ולדחות קבלת החלטות בנושא, נטייה אשר עלולה לעלות לנו במאות אלפי שקלים במונחי צבירה

 

פנסיה

 

בתוך יער הנתונים שמפזרים לנו ישנם בכל זאת שלושה גורמים חשובים יותר עליהם יש לתת את הדעת כאשר באים לבחור בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה:

א. דמי ניהול
ב. תקנון למול חוזה
ג. תשואות  כספי החסכון

 

השוואת דמי הניהול של פנסיה לעומת ביטוחי מנהלים 
 
דמי הניהול אותם גובות הקרנות / חברות הביטוח הינם מרכיב משמעותי מאוד מההפרשות שלכם לחסכון פנסיוני ויכולים להגיע לעלות מצטברת של מאות אלפי ש"ח.   
משמעות הדבר היא כי אחד השיקולים המרכזיים בהחלטה על סוג החסכון צריך להיקבע על סמך השוואת דמי הניהול.  

 

דמי הניהול מורכבים משני חלקים:

1. פרמיה – הפרשת דמי ניהול מההפרשה החודשית השוטפת 

2. דמי ניהול מהיתרה הצבורה – מחושבים כאחוז מהסכום שצברתם לאורך השנים. ז"א כל שנה אתם משלמים אחוז מסויים מסה"כ הצבירה לטובת ניהול הכספים.

חשוב מאוד לזכור כי תשלום זה נהיה כבד במהלך השנים ככל שהיתרה הצבורה הולכת וגדלה.  
קרן פנסיה – הפרמיה (מהשוטף) נעה בין 3%-6%. דמי הניהול מהצבירה נעים בין 0.25%-0.5%  
ביטוח מנהלים – הפרמיה נעה בממוצע בין 5%-11% ואילו דמי הניהול מהצבירה סביב 1.5%  !!  

 

תקנון מול חוזה  
 

קרן פנסיה פועלת ע"פ תקנון (ולא חוזה). תקנון זה ניתן לשינוי באישור משרד האוצר. מכיוון שלקרנות הפנסיה אסור להיכנס לגרעונות אקטאריים קיים תמיד החשש שעם עליית תוחלת החיים, או בעקבות שינויים אחרים, ישונה התקנון לרעה באופן שיפגע בזכויות העמיתים. משמעות הדבר כי התנאים של קרנות הפנסיה עלולים להשתנות לרעת העמית.  
 

תשואה של כספי החסכון  
 

צריך לצאת מנקודת ההנחה כי לשני האפיקים צפויה תשואה זהה על השקעת כספי החסכון. אולם, חשוב לציין כי בקרנות הפנסיה המדינה מבטיחה רצפת תשואה עבור 30% מתיק החסכון ע"י "אגרות חוב מיועדות".  
 

לסיכום, קיימת מוסכמה בין יועצי הביטוח האובייקטיבים כי במרבית המקרים עבור מרבית העובדים קיים יתרון בבחירת קרן פנסיה כאפיק החיסכון הפנסיוני.  

 

אולי יעניין אתכם לקרוא גם על: מה עדיף ביטוח מנהלים או פנסיה?

 

* אין באמור לעיל משום המלצה או מתן ייעוץ – ט.ל.ח.