כיצד ישפיע חוק העלאת גיל הפרישה של נשים?

לאחרונה אושר החוק ההיסטורי להעלאת גיל הפרישה לנשים, כחלק מחוק ההסדרים הגדול בתולדות המדינה, והוא ייכנס לתוקף בינואר 2022. מה הוא אומר, כיצד הוא ישפיע על נשים, האם מדובר בהרעת תנאים ולמה זה בכלל נחוץ?

 

החוק להעלאת גיל הפרישה של נשים

 

החוק קובע כי גיל הפרישה לנשים יעלה מ-62 , נכון להיום, ל-65 בצורה מדורגת לאורך 11 שנים. כלומר, גיל הפרישה בו יכלה עד היום אישה לפרוש מעבודתה ולהתחיל לקבל קצבת אזרח וותיק מהביטוח הלאומי יעלה בתום התקופה ב-3 שנים.

 

הרקע לחוק

השינוי קרה נוכח העלייה בתוחלת החיים בישראל ובעולם. נשים חיות כיום בממוצע 85 שנה וגברים חיים בממוצע 81 שנה. המדינה וקרנות הפנסיה הלכו והתקשו לתמוך בנשים שפרשו בגיל 62 כשבממוצע היו להן עוד 23 שנות חיים לפניהן וכך נולד חוק זה. יתרה מכך החוק ביקש לפתור את האפליה המגדרית הקיימת כיום בשוק העבודה בה גיל הפרישה לגברים עמד על 67 ונשים יכלו לפרוש חמש שנים לפני כן, כלומר פרק זמן מוקדם בהרבה.

 

פריסה הדרגתית ל-11 שנים

החוק ישפיע על הנשים העובדות בצורה הדרגתית שנפרסת כאמור על 11 שנים: ב- 3 השנים הראשונות לתחולת החוק יעלה גיל הפרישה בארבעה חודשים כך שב-2024 יעבדו הנשים עד לגיל 63. החל מ-2025 יעלה גיל הפרישה בשלושה חודשים מדי שנה, כך שב-2032 יעבדו לראשונה נשים בישראל עד גיל 65.  חשוב לציין שאם אישה תבקש להמשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה היא תוכל לעשות זאת ועל המעסיק חל האיסור לחייב אותה לפרוש. נשים אלו יוכלו להשתכר 7,750 שקל במקום 6,000 שקל בלבד כיום, ללא פגיעה בקצבת האזרח הוותיק שלהן.

 

נשים שייפגעו מהחוק

הנפגעות העיקריות מהמהלך הן נשים שעובדות במקצועות שוחקים שבהגיען לגיל 62 מתקשות מאוד להמשיך בשגרת העבודה. גם אם נשים אלו יבקשו לעבוד בעבודות קלות יותר הן ימצאו את עצמן מתקשות בכך שכן מעסיקים נמנעים מלקבל נשים בגילאים אלו לעבודה. חרף כניסת החוק החדש אין כיום שום תמריצים למעסיקים לקבלם או לשלבם בעבודה.

 

יחד עם זאת במשרד האוצר מודעים לבעיה וגיבשו סל הטבות לנשים אלו. על סל הטבות זה נמנים בין היתר מתן מענק של מס הכנסה שלילי לנשים שעובדות בשכר נמוך (סוג של תוספת הכנסה שמשולמת על ידי רשות המסים לשכירים ולעצמאיים שהכנסתם נמוכה במטרה לנסות ולצמצם פערים כלכליים וחברתיים), הארכת תקופת הזכאות לקבלת אבטלה לנשים מעל גיל 60 ב-125 ימים, מ-175 ל-300, מתן מענק הסתגלות חד פעמי בסך 4000 שקלים לנשים בין הגילאים 62 ל- 62 ו- 4 חודשים כאשר נשים אלו יקבלו הנחות נוספות בתרופות, ארנונה, תחבורה ציבורית ועוד.

 

מה לא קיים בחוק

החוק החדש אינו מספק פתרונות לשני נושאים עיקריים: האחד, מנגנון להתאמת גיל הפרישה, שהרי גיל הפרישה הולך ועולה ובתום 11 השנים הוא יעלה וודאי במספר שנים נוספות, אם כן במה הועילו חכמים.. ושנית, הוא כוללני מדי ואינו נותן מענה כאמור לנשים העובדות בעבודות שוחקות שתנאיהן יורעו בעקבות כניסתו לתוקף.

 

 

קרדיט תמונות: shutterstock