הודעה מוקדמת: פיטורים או התפטרות

החוק במדינת ישראל קובע כי כאשר עובד מעוניין להתפטר או כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד הם חייבים לתת על כך הודעה מוקדמת בכדי שהצד השני יוכל לעשות צעדים בשביל להתמודד עם המצב החדש. עובד שרוצה להתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת להתפטרות, קרי, מכתב התפטרות למעסיק בשביל לאפשר לו לחפש עובד חלופי. מעסיק שמעוניין לפטר עובד חייב לתת לו מכתב פיטורים ולאפשר לו להמשיך לעבוד לתקופה הקבועה בחוק, כדי שהעובד יוכל להתחיל לחפש עבודה חדשה. הודעה מוקדמת נועדה לאפשר לשני הצדדים אורך נשימה בשביל להיערך עם מינימום זעזועים למצב החדש.
 

מכתב פיטורים

 

 

ככה כותבים קורות חיים איכותיים

הכנה לראיון עבודה

המדריך לחיפוש עבודה יעיל

 

הודעה מוקדמת לפיטורים


החוק מבדיל בין עובד יומי (עובד בשכר/עובד שעתי) לבין עובד גלובלי (עובד במשכורת/עובד חודשי) ודורש פרקי זמן שונים להודעה מוקדמת כתלות בוותק העובד במקום העבודה:

 

עובד יומי:

בשנה הראשונה לעבודה: העובד זכאי ליום אחד של הודעה מוקדמת עבור כל חודש של עבודה.
בשנה השניה לעבודה: העובד זכאי ל14 ימי הודעה מוקדמת ובנוסף עוד יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השניה.
בשנה השלישית: העובד זכאי ל21 ימי הודעה מוקדמת ובנוסף עוד יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית.

לאחר שנת העבודה השלישיה עובד יומי זכאי לקבל הודעה מוקדמת לפיטורים חודש לפני סיום ההעסקה בפועל.   

 

עובד גלובלי:

בשנה הראשונה לעבודה: במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודה העובד זכאי להודעה מוקדמת של יום עבור כל חודש של עבודה. אחרי חצי שנה של עבודה העובד זכאי ל6 ימי הודעה מוקדמת ובנוסף עוד יומיים וחצי עבור כל חודש נוסף (כך למשל אם קיבלתם הודעה מוקדמת לפיטורים אחרי 11 חודשי עבודה מגיעים לכם 6+12.5 ימי הודעה מוקדמת).

לאחר שנת העבודה הראשונה עובד גלובלי זכאי לקבל הודעה מוקדמת לפיטורים של חודש לפני סיום העבודה.


ויתור על עבודה בפועל


המעסיק רשאי אחרי שהוא מוסר לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לוותר על השירותים שלו, בלבד שהוא ימשיך לשלם לו במשך כל תקופת ההודעה המוקדמת את השכר לו העובד זכאי. ישנם מעסיקים שבוחרים שלא להשאיר את העובד בתפקיד שלו לכל תקופת העבודה אלא לתת למחליף שלו להתחיל לעבוד ולהזעיק את העובד רק במקרה חירום. כל עוד הדבר נעשה בהסכמה מלאה של שני הצדדים ותוך כדי שהמעסיק ממשיך לשלם את השכר המגיע לעובד אין עם זה בעיה.


אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים


במידה והמעסיק או העובד לא מסרו הודעה מוקדמת כפי שמגדיר זאת החוק יהיה על הצד המפר לשלם פיצוי לצד השני.
אם העובד לא נתן הודעה מוקדמת להתפטרות, יהיה עליו לשלם למעביד פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל שלו בעד כל תקופת ההודעה המוקדמת אליה הוא מחוייב על פי החוק.
במידה והמעסיק לא נתן הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד, יהיה עליו לשלם לו פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל שלו בעד כל תקופת ההודעה המוקדמת אליה הוא מחוייב על פי החוק. 

 

קרדיט תמונות: shutterstock