ממונה בטיחות: קווים לדמותו

תפקיד ממונה בטיחות או קצין בטיחות הפך לאחרונה למבוקש במיוחד. מה כולל התפקיד? מה רמת חשיבותו בארגון? ואיזו הסמכה הוא דורש?

 

*מיהו פועל תעשייה מודרני?

*רואה חשבון: להיות או לא להיות?

*כתיבת קורות חיים

 

ממונה בטיחות - תפקיד נדרש

 

הגדרת תפקיד: ממונה בטיחות הוא האיש בעל הידע בכל נושא התקנים, התקנות והחוקים אשר נוגעים לתחום הבטיחות. בנוסף, מתוקף תפקידו להתעדכן כל העת בחידושים ובשינויים החלים בתחום הבטיחות ולדאוג לעדכן ולייעץ למעסיקו בהתאם.

 

התפקיד כולל: איתור מפגעי בטיחות וגיהות בארגון ודיווח, הנהגת סדרי בטיחות בתהליכי עבודה ובארגון בכלל, הכנת תכנית הדרכת בטיחות לעובדי החברה ויישומה, חקירת תאונות עבודה והפקת לקחים, התקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד וחומרים, ביצוע ביקורת ומעקב על תקינות ציוד מגן אישי של העובדים, ביצוע סקרי סיכונים ומפגעים, וידוא ביצוע שגרת בדיקות רפואיות לעובדים (במקרה של חשיפה מסוכנת), שיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות, הכנת תכנית לנוהל חירום בארגון ודיווח למפקח עבודה אזורי.

 

תפקיד המעסיק: הודעה לעובדים על מינוי ממונה הבטיחות, לספק לממונה בטיחות את האמצעים הנדרשים למילוי תפקידו ולאפשר לו לאכוף את החוקים והתקנים, בנוסף לוודא ולאשר לו לצאת להשתלמויות מקצועיות נדרשות.

 

מקום העסקה: החוק מחייב ממונה בטיחות בכל ארגון הכולל מעל ל-50 עובדים, בהיקף משרה של לפחות 32 שעות חודשיות. יש אפשרות להעסקה פנים ארגונית או חוץ ארגונית.

 

הסמכה: ממונה בטיחות צריך להיות בעל השתלמות ענפית בתחום עיסוק המפעל/הארגון, כדוגמת בנייה, אש, חומרים מסוכנים, קרינה ועוד. בנוסף, על ממונה הבטיחות להיות בעל אישור כשירות תקף.

 

שכר ממוצע: 10,000-13,000 קביעת השכר משתנה בהתאם לגודל מקום העבודה ומספר העובדים המועסקים במקום.

 

פיקוח ממשלתי: מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פועל מכוח חוק הארגון והפיקוח על העבודה (1954), וכן מכוח פקודת הבטיחות בעבודה (1970). המטרות העיקריות של הגוף הזה הוא לקבוע מדיניות בנושא בטיחות ובריאות עובדים ולמנוע תאונות עבודה. בהתאם לכך, תפקידו לפקח ולאכוף חוקים ותקנים במקומות העבודה, לקבוע דרישות להסמכה ורישוי ולספק היתרים ואישורים לפעילויות בחברות השונות ובהתייחס לענף בו הוא פועל.

 

קצין בטיחות - אחריו, תקנים ונהלים

 

ליאת הדר שרביט, מנכ"לית 'דרושים IL' מתייחסת לנושא: הרגולציה המתפתחת בתחום הבטיחות ובעיקר בבטיחות בענף הבנייה, הביאה לגל של ביקושים בתחום והשנה נפתחו אלפי משרות בתחום. ממונה בטיחות מהווה אופציה תעסוקתית מעניינת שמתרחשת בשטח ובמשרד ומאפשרת השתכרות ממוצעת מעל הממוצע במשק. עבור אלו המתלבטים בבחירת מקצוע, כדאי לבחון אפשרות זו, כיוון שזהו מקצוע שניתן להתפתח עימו בתחומי התעשייה השונים." 

 

 

*משרות פנויות של ממונה בטיחות בדרושים IL*

 

משרות בתחום בעלי מקצוע

 

קרדיט תמונות: shutterstock