מהו החזר מס?

שכירים משלמים את מלוא מס ההכנסה בגין השכר, ששולם להם באותו חודש.
מס ההכנסה, לעומת זאת, עורך את חישוביו ברמה השנתית, ולפיכך, אם בסיכום השנתי שילמתם יותר מס הכנסה מחובותיכם השנתיות, הינכם זכאי להחזר. מאחר ושכירים אינם נדרשים להגיש דוח שנתי, ומאחר ומס ההכנסה אינו יוזם ביקורות מס לשכירים, האחריות לביצוע הבדיקה מוטלת על העובד השכיר. במידה והינכם זכאים להחזר מס תקבלו אותו בחזרה צמוד למדד ונושא ריבית. הבונוס מוחזר כנטו ויכול להגיע לעיתים לאלפי שקלים (שכיר ממוצע זכאי להחזר של עד 5000₪!).

 

 
באתר של מס הכנסה בכתובת הבאה קיים סימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים. השימוש במחשבון מצריך עבודה מקדימה של בירור כל הנתונים המספריים המדויקים: שכר שנתי, תקבולים נוספים (למשל מביטוח לאומי) סכומים ששולמו לקופות גמל, ביטוחי חיים וכדומה.
 

על מנת לקבל החזר, יש למלא דוח שנתי לשכירים (טופס 135). לטופס יש לצרף מסמכים נוספים, כגון:טופס 106 מהמעסיק, אישורי ביטוח לאומי וכדומה. ניתן להוריד את הטופס מאתר מס הכנסה.

* אין באמור לעיל משום המלצה או מתן ייעוץ – ט.ל.ח.