בהריון? הכירי את זכויותייך במקום העבודה!

לא אחת מגיעים לפתחם של בתי הדין לעבודה תביעות מצד נשים שפוטרו ממקומות עבודתן כתוצאה מכניסתן להריון. כדאי להכיר את הזכויות והחובות ולמנוע אי נעימויות מיותרים...

 

 

בתי המשפט פוסקים במרביתם המוחלטת של המקרים לטובת הנשים, אך מתברר שמעבר לאיסור הפיטורין עומדות לנשים עובדות הנכנסות להריון שלל זכויות המגנות עליהן גם מפני פגיעה בשכר ומצמצום היקף המשרה.

 

לפניכן חמש הזכויות העיקריות העומדות לטובתכן:

 

יציאה לטיפולי פוריות על חשבון ימי המחלה הצבורים –  אישה המתקשה להיכנס להיריון ומתחילה בטיפולי פוריות זכאית להיעדר מעבודתה לצורך טיפולים אלו על חשבון ימי המחלה אותם צברה. עובדת זו זכאית לתשלום מלא של דמי מחלה  בימים בהם נעדרה לצורך הטיפולים. כמו כן, במהלך תקופת הטיפולים וכן במהלך 150 הימים לאחריה אסור למעסיק  לפטרה או לפגוע בשכרה.

 

אין חובה לדווח למעסיק עד החודש החמישי להריון– במהלך ארבעת חודשי ההיריון הראשונים לא קיימת לעובדת חובת דיווח למעסיק, והדבר מחויב רק מהחודש החמישי ואילך. יחד עם זאת, במידה ומקום העבודה מסוכן לאישה הריונית כגון מפעלים העושים שימוש בחומרים מסוכנים או שהעובדים חשופים בהם לקרינה או דרגות חום גבוהות מהרגיל, על העובדת לדווח על הריונה תוך 10 ימים מרגע שהדבר נודע לה והמעסיק מצידו יצטרך להעבירה לתפקיד פחות מסוכן. במסגרת זו נאסר על המעסיק לפגוע בשכרה של העובדת וכן הוא מחויב להחזירה לתפקידה המקורי לאחר הלידה, באם היא תרצה בכך.

 

איסור פיטורי עובדת הנמצאת בהריון – החוק קובע כי ההיריון אינו יכול להוות עילה לפיטורין ומעסיק שייעשה זאת עובר עבירה על החוק וחשוף לתביעת פיצויים. יחד עם זאת ישנם מצבים בהם אישה בהריון כן יכולה למצוא עצמה מפוטרת ממקום עבודתה, כמו למשל במקרה בו בעל העסק נקלע לקשיים ומוגדר כחדל פירעון או כפושט רגל. כאן ראוי לציין כי אם אישה בהריון עובדת שישה חודשים ויותר במקום העבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא (לא רק ההיריון), אלא באישור מיוחד מהממונה על חוק עבודת נשים. לכן, אם עובדת בהריון פוטרה ללא אישור, הפיטורין יבוטלו והיא תוכל לתבוע פיצויים מהמעסיק.

 

הגנות מגוונות - החל מהחודש החמישי להריונה אסור למעסיק לדרוש מהעובדת לבצע שעות נוספות, עבודת לילה או לעבוד בסופי שבוע. מעסיק ששולל מהעובדת את הזכויות הללו חשוף לתלונה אותה היא יכולה להגיש ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. נוסף על אלו, אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה של אישה בהריון או בגובה השכר שלה וכן אסור לו למנוע את קידומה של העובדת או את יציאתה להכשרה מקצועית.

 

חופשת הלידה – ככלל, כל עובדת זכאית לחופשת לידה בתשלום. אישה שעבדה במקום עבודתה הנוכחית לפחות 12 חודשים זכאית לחופשה בת 26 שבועות ועובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות. במהלך תקופה זו ממשיכה העובדת לצבור זכויות סוציאליות והוותק שלה אינו נפגע וממשיך להיצבר כרגיל. בנוסף, במהלך חופשת הלידה ולאורך חודשיים לאחריה, חלה על המעסיק חובה לשמור על תפקידה של העובדת ועל היקף המשרה בה עבדה טרם יציאתה לחופשה. היה והעובדת עצמה מעוניינת לבקש להקטין את היקף המשרה באופן זמני או קבוע, הרי שהחוק מתיר לה את הדבר.