איך להתמודד עם הטרדה מינית בעבודה?

 

שימוש בשפה מינית בוטה, הצעות מיניות שאינן משתמעות לשתי פנים, מעשים מגונים, התערטלות מלאה או חלקית מולכם ועוד. עד כמה נפוצה התופעה וכיצד יש לנהוג במקרה כזה?

 

הטרדה מינית בעבודה

 

שימוש בשפה מינית בוטה, הצעות מיניות שאינן משתמעות לשתי פנים, מעשים מגונים, התערטלות מלאה או חלקית מולכם, סחיטה באיומים לצורך ביצוע מעשה בעל אופי מיני, וכן הלאה. בשנים האחרונות הולכת ומתחדדת ההבנה כי יש לשים סוף לנושא ההטרדות המיניות במקומות העבודה (ראה ערך me too). ואלו לא חייבות להיות הטרדות פיזיות כמו אונס או מעשה מגונה, אלו יכולות להיות שפת גוף, רמיזות או הצגת תכנים מיניים מבלי שהעובד אליו הדברים הופנו ירצה בכך ויסכים לכך.

 

כאן ראוי לציין כי החוק בישראל מכניס למכלול ההטרדות המיניות גם יחסי מרות, כלומר מנהל ועובד או עובדת שכפופים לו, גם אם הדברים נעשו ברצון. למעשה החוק בישראל נחשב למחמיר יחסית וגם אמירות "מנומסות" יותר כמו למשל הצעה לצאת לבר אחרי שעות העבודה או שיתוף בחוויות מיניות עשויים להיחשב כהטרדה מינית. התופעה עצמה מתרחשת בקרב גברים ונשים כאחד, ומלווה בחשש לדווח וכתוצאה ישירה מכך, לסבול מפגיעה במעמדם בעבודה או במקרה הגרוע יותר, מאיבוד מקום עבודתם.

 

האופציות שעומדות לרשותכם

 

ממחקרים עולה כי מקום העבודה הוא זירה שכיחה מאוד להטרדות מיניות, גם בשל העובדה שאנשים מבלים במקום העבודה שעות רבות ולעיתים קרובות נוצרים קשרים אישיים בלתי פורמליים, וגם בשל ההיררכיה המובנית שקיימת במקום עבודה בין עובדים זוטרים למנהלים, שלעיתים משמשת כר לניצול הסמכות.

 

נתחיל בכך שבכל מקום עבודה מסודר יש כיום עובד או עובדת אשר אחראי על נושא ההטרדות המיניות והוא הכתובת לפניות בנושא. האחראי צריך להעביר דוח מסודר למעסיק, אשר יצטרך להחליט האם יש לפתוח בהליכים משמעתיים כלפי המטריד/ה. אם אינכם מרוצים מהדרך בה המעסיק טיפל בעניין עומדת בפניכם האפשרות לפנות לבית הדין לעבודה ולטעון כי המעסיק לא מילא את חובותיו והמעסיק יידרש לנמק את פעולותיו.

 

חשוב לציין שבמהלך השנים, קבע בית הדין כללים מנחים לנקיטת פעולות לאחר קביעה שהתקיימה הטרדה מינית. כך למשל, נקבע שחל איסור להעביר עובדת מתפקידה כדי להרחיק אותה מהמטריד. עם זאת, כל מקרה ייבחן לגופו על ידי בית הדין.

 

במסגרת פנייתכם לבית הדין לעבודה תוכלו להגיש תביעת פיצויים כנגד המטריד שכן הטרדה מינית נחשבת כעוולה אזרחית ואתם זכאים בגינה לפיצוי כספי. בית הדין לעבודה רשאי לפסוק בסיום ההליכים פיצוי עם הוכחת נזק או ללא הוכחת נזק עד לסכום של 120 אלף שקלים.

 

אופציה אחרת העומדת לרשותכם היא להגיש תלונה במשטרה וזאת נוכח העובדה שהטרדה מינית היא עבירה פלילית לכל דבר, במקרים חמורים במיוחד העונש למטריד יכול להסתיים במאסר בפועל, פיצוי כספי או עבודות שירות. אגב, התלונה הפלילית תוכל גם להוות את בסיס הראיות שלכם בפנייה משלימה לבית הדין לעבודה לצורך קבלת פיצוי כספי.

 

מה בנוגע לעובדי קבלן (אאוטסורסינג)?

 

על פניו עובד הקבלן הוא עובד חיצוני שאינו קשור במישרין לחברה בה התבצעה ההטרדה המינית, אך יחד עם זאת החוק קובע שאם מדובר באירוע שהתרחש בתחומי החברה או במסגרת יחסי העבודה, האחריות לטיפול וענישה מוטלת על המעסיק, גם אם מדובר בעובד חיצוני. בנסיבות מסוימות ניתן להעביר את הבירור לממונה מטעם חברת כוח האדם. אגב, גם במקרה בו עובד של החברה מטריד לקוח, על המעסיק לערוך בירור ולפעול מידית למיגור התופעה.

 

לא להשלים עם המצב!

 

שורה תחתונה: אין להשלים עם שום מצב בו אתם חווים הטרדה מינית במקום העבודה, בין אם אתם גברים או נשים, ובין אם המטריד  היה המנהל, קולגה לעבודה או לקוח מולו אתם עובדים. החוק בישראל מספיק חד וברור, כך שהמטריד לא יוכל להסתתר מאחורי טענות כי הוא לא הבין שמעשיו מהווים הטרדה לכל דבר. הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית ואף עוולה אזרחית וככל שיעשה שימוש בחוק, כך היקף התופעה ילך ויצטמצמם.

 

 

קרדיט תמונות: shutterstock